Porady prawne

 • 2010-04-21

  Sporządzam dokumentację projektową techniczno - prawną obiektu liniowego na zlecenie inwestora. W związku z tym muszę załatwiać urzędowe sprawy związane ze stroną prawną (zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę) w starostwie powiatowym. Jest rzeczą zrozumiałą, gdy do starostwa występuję z wnioskiem np. zgłoszenia, podaję wnioskodawcę ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-09

  Pan iks zameldowany jest w mieszkaniu (ze względu na obowiązek meldunku) , którym właścicielem jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, aczkolwiek nie mieszka tam od 10 lat. Rodzice pana iks mają zadłużenie na tym mieszkaniu (czynsz + opłaty). Starają się o umorzenie długu. WAM prosi Pana iks o dostarczenie zaświadczenia o dochodach. Czy Pan ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-07

  Dotyczy pytania nr 23 759. Proszę o informację, kto powinien uczestniczyć w rozprawie administracyjnej? Pełnomocnik strony, czy ustanowiony przez niego do sprawy, której dotyczy rozprawa, substytut? A może obaj?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-02

  Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, który z kolei ustanowił substytuta to kogo należy wezwać na prowadzoną rozprawę administracyjną? Substytucja dotyczy dokładnie sprawy, w której toczy się postępowanie i jest wyznaczona rozprawa administracyjna.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-30

  Gmina wydała decyzję o podziale działki. Dzień po jej otrzymaniu złożyłem pismo o uprawomocnienie decyzji bez 14-dniowego okresu na odwołanie w którym również oświadczam, że decyzja jest zgodna z moją wolą i spełnia żądanie wniosku o podział. Pracownik urzędu stwierdził jednak, że okres 14 dniowy jest niezbędny i uprawomocni decyzję ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-10

  Zakończono, wydaniem decyzji o wymeldowaniu, postępowanie dotyczące wymeldowania córki prowadzone na wniosek matki. Decyzję wydano 2 marca( uprawomocnia się po 14 dniach), tymczasem matka przyszła do urzędu gminy z wnioskiem, że ona jednak nie chce wymeldowania córki, chce aby ona z nią nadal mieszkała. Jaka powinna być procedura ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-26

  W jakiej formie można składać podania do urzędu gminy, czy jet to określone przepisami prawa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-26

  W jakich okolicznościach można wystąpić o przywrócenie terminu, oraz w jakim czasie należy złożyć taki wniosek?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Świadectwo pracy pobierz

 • KRS- Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń pobierz

 • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

 • Pełnomocnictwo ogólne pobierz

więcej