Porady prawne

 • 2011-02-11

  Na podstawie art. 66 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Urząd Skarbowy naliczył opłatę komorniczą z tytułu dokonania czynności egzekucyjnych. Czy wykorzystując zapis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Urząd Gminy może dochodzić tej kwoty od dłużnika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-17

  Firma zakupiła samochód kempingowy o DMC 5,5 tony. Używany jest on do wyjazdów służbowych na targi, spotkania z klientami oraz transportu towarów własnej produkcji jak również wypożycza ten samochód. Firma ma zgłoszoną działalność jako wypożyczalnia samochodów kempingowych. Samochód zarejestrowany jest jako specjalny na 7 osób. Pytanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-25

  Czy należy pobrać koszty upomnienia, jeżeli upomnienie już zostało wysłane drogą pocztową, a w dzień zapłaty adresat jeszcze nie otrzymał upomnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-30

  Co może być podstawą zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-30

  W jakim trybie ściągane są kary za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-14

  22 października urząd skarbowy wysłał decyzje do banku X o zajęciu pieniędzy na rzecz mandatu Pana M w kwocie 217 zł plus prowizja 30 zł , natomiast 3 marca odstąpiłem od umowy współwłaściciela konta mojej byłej konkubiny Pani J natomiast pieniądze za ten mandat zostały zabrane mojej byłej konkubinie dopiero 8 kwietnia tego roku. Jak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-25

  Posiadamy dwa tytuły wykonawcze o zajęciu wynagrodzenia pracownika. Jeden z nich pochodzi od komornika sądowego i dotyczy zaległości na rzecz zakładu gospodarki mieszkaniowej, natomiast drugi jest objęty tytułami wykonawczymi wystawionymi przez prezydenta miasta na rzecz wydziału dochodów budżetowych. Proszę o informację, które zajęcie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-04

  Czy naczelnik urzędu skarbowego może zablokować mi konto indywidualne (osobiste) za zaległy podatek VAT. Dostałam zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu rachunku bankowego do kwoty 3 tys. Czy bank ma prawo przekazać moje środki na życie w takiej też wysokości na urząd skarbowy z mojego konta osobistego?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie pobierz

 • RG-2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pobierz

 • ZUS ZIUA- Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

 • Protest pobierz

więcej