Porady prawne

 • 2009-11-30

  Proszę o podanie przepisów, które określają jakie okoliczności powodują umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-18

  Otrzymałam zawiadomienie, od Prezydenta Miasta jako organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne w administracji, o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie jednego z naszych pracowników. Jednocześnie z zawiadomieniem Prezydent nadesłał wniosek udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych poprzez wskazanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-17

  Jakie są możliwości windykacji należności podatkowych? Czy np. urząd gminy może podpisać umowę z firmą windykacyjną na windykowanie należności podatkowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-19

  Mam pytanie, jak można wstrzymać egzekucje poborcy skarbowego, pisałem odwołanie do izby skarbowej ale oni podtrzymali decyzje z I instancji,czy jest jakaś szansa aby US umorzył mi zaległy podatek VAT od towarów (jest to duża kwota), jeśli jest szansa to co muszę zrobić? Chcę zaznaczyć ze nie mam żadnego majątku na siebie, już raz był ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-16

  Organ podatkowy wystawia tytuł wykonawczy, który zostanie podstawą do wpisu zaległości na hipotekę. Czy Wójt Gminy w takim tytule może nadawać klauzulę o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-30

  Czy na podstawie art. 15 § 1 ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r. nr 229 poz.1954 z póżn. zmianami ), Egzekutor ma prawo domagać się w roku 2009 dodatkowej opłaty za nieopłacony postój w roku 2004, czy też działania egzekutora należy uznać za bezprawne na skutek np. przedawnienia, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-08

  Czy jednostka budżetowa powinna do wezwania do zapłaty od należności cywilnoprawnych (najem, dzierżawa, media) doliczać koszty upomnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-15

  Mam pytanie o wysokość kosztów upomnienia. ZUS wysłał do mnie w jednej kopercie 15 szt. upomnień, do każdego upomnienia doliczone są koszty upomnienia w wysokości 8,80 zł. czy to jest właściwe, czy powinno być jedno naliczenie. Co się składa na wysokość kosztów upomnienia? Dodatkowo komornik pobrał odsetki od kilku upomnień w wysokości ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

 • [PIT-38] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa pobierz

 • Wzór zwolnienia od kosztów pobierz

więcej