Porady prawne

 • 2009-06-05

  Na początku roku wystąpiliśmy do Urzędu Skarbowego o ściągnięcie należności w drodze postępowania egzekucyjnego do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji o tym dlaczego należność nie jest wpłacana na nasze konto przez komornika, a tym samym nie otrzymaliśmy żadnych wpłat z tytułów wykonawczych. Proszę o odpowiedź w jaki sposób ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-28

  Zatrudniłem pracownika na umowę nakładczą. Pracownik ten prowadzi działalność gospodarczą. ZUS przesłał do mnie tytuły wykonawcze i nakazał ściągnięcie należności z wynagrodzenia. Kwota wynagrodzenia pracownika to 126.16 zł netto. Nie potrącałem mu tej kwoty co miesiąc ponieważ poinformowano mnie że ta kwota jest za mała do ściągnięcia i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-31

  Pracownik przedstawił świadectwo pracy z informacją o zajęciu wynagrodzenia przez komornika i naczelnika urzędu skarbowego (2 różne zawiadomienia- komornik prowadzi egzekucję należności spółki cywilnej a Naczelnik zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS; komornik sądowy łączne prowadzenie egzekucji sądowej- należność pieniężna ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-30

  Prowadzę własną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Obecnie mam zaległości w urzędzie skarbowym. Cztery lata temu kupiłem dom i mam zaciągnięty kredyt hipoteczny na kwotę ok. 260 tyś. zł. Czy komornik z US może wejść na hipotekę i zlicytować dom, skoro dla Banku hipoteka jest zabezpieczeniem kredytu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-19

  Jaka część emerytury jest wolna od egzekucji w przypadku zaległości podatkowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-04

  Dziś spłaciłem ostatnią ratę kredytu za laptop jest to sprzęt nie drogi przeciętnej klasy wzięty w kredycie na osobę fizyczną , drugi lepszej klasy mam w biurze za który jeszcze spłacam raty ten laptop jest wzięty w kredycie na firmę, czy ten pierwszy spłacony wzięty na osobę fizyczną mogę odsprzedać swojemu pracownikowi i jak umowa ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-11-17

  Pracownikowi naszej firmy Urząd Skarbowy zajął wynagrodzenie na poczet zaległych podatków z okresu kiedy prowadził działalność gospodarczą. Zajęcie trwa od 2003 r. Kwota jest tak duża że pracownik nigdy jej nie spłaci, gdyż prawdopodobnie odsetki od tej kwoty są wyższe niż potrącana kwota z jego wynagrodzenia. Proszę o odpowiedź, czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-09-30

  Założyliśmy z mężem działalność gospodarczą mąż ma niezapłacone mandaty czy to jakoś wpłynie na nasza firmę w jaki sposób zostanie ściągnięte od męża to zadłużenie?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pobierz

 • Oświadczenie o zrzeczeniu się doręczenia postanowienia z uzasadnieniem pobierz

 • KRS Z_OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • [KRS-W13] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska pobierz

więcej