Porady prawne

 • 2008-09-30

  Mam sprawę u komornika o duże zaległości w ZUS. Na obecną chwile nie mam możliwości spłacenia, obecnie prowadzę małą działalność gospodarczą, w której są niskie dochody po opłaceniu wszystkich kosztów zostaje mi niewielka kwota na utrzymanie. Chciałbym dodać że nie posiadam mieszkania, mieszkam w wynajętym. Czy w takiej sytuacji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-25

  Proszę o podanie powodów z jakich powinna być umorzona egzekucja administracyjna?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-25

  Czy przed wystąpieniem na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji jako wierzyciel jestem zobowiązany wezwać dłużnika do spełnienia świadczenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-22

  Art. 13f Ustawy o drogach publicznych stanowi, że za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową. W jaki sposób można dotrzeć do danych osobowych właściciela pojazdu zagranicznego, który parkuje nieprawidłowo w strefie płatnego parkowania. Niektórzy rekordziści mają po 40 nieopłaconych kar, a gmina ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-23

  Kupiłem nieruchomość z obciążoną hipoteką. Wierzycielem jest Urząd Skarbowy, który obciążył hipotekę na rzecz niezapłaconego podatku dochodowego z działalności gospodarczej poprzedniego właściciela. Poprzedni właściciel na prawach ustawowej wspólnoty małżeńskiej nie był jedynym właścicielem nieruchomości a tytuł egzekucyjny został ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-18

  Jakie podstawy muszą mieć aby podnieść zarzut co do prowadzenia wobec mnie postępowania egzekucyjnego w administracji. Jaki jest termin na podniesienie takiego zarzutu i od jakiego momentu jest on liczony?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-18

  Czy we wszystkich sprawach w postępowaniu egzekucyjnym w administracji organem odwoławczym jest zawsze dyrektor izby skarbowej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-12

  Czy wszystkie nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kary za niepłacenie bądź niepłacenie w terminie lub w zaniżonej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, podlegają uiszczeniu? Co grozi za nie dokonanie takiego obowiązku?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Pozew o wykonanie zapisu pobierz

 • Uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki pobierz

 • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby pobierz

więcej