Porady prawne

 • 2013-03-27

  Czy uchwała 7 sędziów NSA jest wiążąca w innych sprawach, czy tylko w danej sprawie? Jak należy interpretować art. 187 § 2 i art. 269 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-16

  Jakie znaczenie w świetle obowiązującego prawa ma uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego? Czy można powoływać się na taką uchwałę w innych sprawach i traktować ją jako źródło prawa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-25

  W jakiej formie (jak ma wyglądać dokument) zaskarżający decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy należy wnieść jakieś opłaty? i jakie są procedury tego toku postępowania?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-10

  Czy można się odwołać od wyroku Sądu Administracyjnego II instancji, tj. kasacja wyroku, np w sprawie o wymeldowanie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-01

  W kwietniu 2009 r. PODGIK naliczył mi opłatę za czynności geodezyjne i kartograficzne. Opłata została naliczona bez uwzględnienia wsp. 0.1 (na moją niekorzyść) z tabeli III punkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2004.37.333) Uważam, iż współczynnik powinien być uwzględniony. Od 10 miesięcy między mną a PODGIK trwa ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-26

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność. Chciałabym się zająć pośrednictwem w odzyskiwaniu zwrotu 425 zł tytułem nadpłaty za opłatę za kartę pojazdu. Istnieją już firmy oferujące taką usługę. Pełnomocnictwa, które dla nich należy podpisywać są dla radców prawnych. Czy nie posiadając tytułu prawnika mogę być ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-29

  W jakim terminie wnosi się skargę do sądu administracyjnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-29

  W jakich sytuacji sąd administracyjny odrzuca złożoną skargę?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [KW-WU] Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania pobierz

 • Tytuł wykonawczy TYT-3 pobierz

 • [VAT-7D] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

 • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. pobierz

więcej