Porady prawne

 • 2008-06-30

  Czy każdy może występował jako strona w postępowaniu przed sądem administracyjnym czy istnieją jakieś ograniczenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-30

  Kto jest zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-23

  Jakie dokumenty muszę dostarczyć w przypadku ubiegania się o umorzenie należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-23

  W jakich sytuacjach i w jakiej wysokości pobiera się opłatę kancelaryjną w postępowaniu przed sądami administracyjnymi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-20

  Ile będzie wynosił wpis, w postępowanie przed sądem administracyjnym, w sprawie której wartość przedmiotu zaskarżenia przekracza 60 tyś zł?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-19

  Jakie wymogi należy spełnić aby zostać członkiem samorządowego kolegium odwoławczego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-19

  Czy każda decyzja administracyjna powinna zawierać pouczenia o możliwości odwołania się od nie, i czy w tym pouczeniu powinien być podany organ do którego trzeba się odwołać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-17

  Czy w każdej sprawie w postępowaniu administracyjnym przed sądami administracyjnymi wymagane jest wniesienie wpisu?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pobierz

 • Decyzja o stwierdzeniu przejęcia własności gruntu pod wodą płynącą pobierz

 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (prawo budowlane) pobierz

 • Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty pobierz

więcej