Porady prawne

 • 2008-05-16

  Popełniłam samowolę budowlaną. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o rozbiórce - moim zdaniem bez zachowania terminów,przedwcześnie. Złożyłam odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Brak odpowiedzi przez 2 miesiące.Wysłałam pismo ponaglające. Brak odpowiedzi. Co dalej? Skarga do Sądu Administracyjnego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-14

  Czy w sprawie z powództwa Skarbu Państwa- Naczelnika urzędu skarbowego o wydanie pojazdu po upływie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi publicznej, przeciwko podmiotowi prowadzącemu parking depozytowy w trybie art. 130 A ustawy prawo o ruchu drogowym, dopuszczalna jest droga sądowa. Jak również czy dopuszczalna jest droga sądowa o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-12

  Jakie są koszty wniesienia skargi na bezczynność organów administracji publicznej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-30

  Jestem majorem rezerwy WP. w 2003 roku zostałem zwolniony do rezerwy w ramach Ustawy o restrukturyzacji Sił Zbrojnych. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że zostałem zwolniony niezgodnie z prawem i pragmatyką kadrową WP. Mianowicie zwolniono mnie przed likwidacją stanowiska pracy oraz okazało się, że nie na podstawie rozkazu o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-16

  Złożyłem skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy Naczelny Sąd Administracyjny do którego wniosłem skargę może rozstrzygnąć sprawę merytorycznie, czy jedynie oddalić skargę lub uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-16

  Odwołałem się od decyzji organ samorządowego do SKO który uwzględnił skargę ale tylko częściowo. Ponownie odwołałem się do WSA który oddalił moją skargę. Rozprawa odbyła się pod moją nieobecność ponieważ się na nią nie stawiłem z powodu choroby, przez którą też przeoczyłem wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku WSA. Złożyłem wniosek ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-16

  Czy w skardze do WSA muszę podawać wartość przedmiotu zaskarżenia? Moja sytuacja wygląda następująco. Wniosłem sprawę o przywrócenie terminu o wznowienia postępowania w sprawie nałożonej na mnie moim zdaniem niesłusznej opłaty legalizacyjnej. Stąd też pytanie czy muszę podać teraz w podaniu o przywrócenie terminu wartość zaskarżenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-15

  W jakich przypadkach można zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu powszechnego?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [KRS-D2] Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych pobierz

 • KRS- Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia pobierz

 • [ORD-IN/A] Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pobierz

 • Odwołanie od decyzji organu I instancji pobierz

więcej