Porady prawne

 • 2013-12-03

  Jakie jest prawo wywieszania plakatów reklamujących na terenie miasta? Jakie miejsca są dozwolone a na jakich nie wolno, pod groźbą kary? Jaka jest kara za wywieszenie plakatu na drzewie lub innym niedozwolonym miejscu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-27

  Czy istnieje regulacja prawna przydzielająca kolory pieczątek do odpowiednich instytucji ? Ostatnio spotkałem urzędnika upierającego się przy stwierdzeniu, że czerwonych pieczątek mogą używać tylko „instytucje państwowe”.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-25

  Czy są przepisy prawne ustalające ważność mapy do celów projektowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-12

  Czy gminy nie mogą już ograniczać liczby licencji taksówkowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-10

  Co ile lat należy wymieniać – legalizować wodomierze?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-05

  Czy na montaż anteny satelitarnej na elewacji lub dachu budynku, potrzebuje zgody spółdzielni mieszkaniowej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-05

  Po ilu miesiącach zalegania z opłatami za energie elektryczną zakład energetyczny może odciąć dostawę prądu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-06

  Czy istnieją jakieś regulacje prawne dotyczące wyprowadzania psów np. czy istnieje wymóg prowadzenia psa na smyczy czy w kagańcu. Jakie sankcje są przewidywane za nieprzestrzeganie w/w przepisów (o ile one istnieją). np. czy istnieje wymóg prowadzenia psa na smyczy czy w kagańcu. Jakie sankcje są przewidywane za nieprzestrzeganie w/w ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 558
Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • Wniosek o rentę socjalną pobierz

 • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji I pobierz

 • ZUS Rw73 oświadczenie emeryta rencisty pobierz

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

więcej