Pytanie

16.04.2009
Proszę o podanie obowiązującego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w Warszawie oraz źródła - podstawy prawnej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Karta wypadku pobierz

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Wniosek o wydanie ponownego tytułu wykonawczego pobierz

  • Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

więcej