Pytanie

28.04.2009
Zadanie: projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy oczyszczalni ścieków. Stadium: uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Sytuacja: Inwestor posiada oczyszczalnie ścieków, wylot do odbiornika przez który wprowadzane są ścieki oczyszczone oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne W ramach zadania nastąpiła rozbudowa oczyszczalni ścieków i do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dołączono również aktualnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne, które zezwala na wprowadzanie ścieków w ilości mniejszej niż projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz uzgodnienie z administratorem odbiornika na wprowadzanie ścieków w ilościach projektowanych (zwiększonych). Organ wydający pozwolenie wodnoprawne uznał, że przedłożone pozwolenie wodnoprawne jest niewystarczające ze względu na wzrost ilości ścieków. Pytanie: Czy miał do tego prawo? Czy jest podstawa prawna do takiego żądania? Opinia: Według naszej znajomości tematu na etapie pozwolenia na budowę konieczne jest pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu do odbiornika, który jest urządzeniem wodnym, a nie na zrzut ścieków i rozbudowę oczyszczalni ścieków, która wg prawa wodnego nie jest urządzeniem wodnym. W naszej sytuacji inwestor posiada wylot do odbiornika, który nie ulega żadnym zmianom. Według naszej wiedzy inwestor musi ubiegać się o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego dopiero w momencie kiedy stare „wygaśnie” lub gdy po rozbudowie oczyszczalni ścieków rozpocznie wprowadzanie do odbiornika ścieki oczyszczone w ilościach przekraczających aktualnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne. W sytuacji, kiedy inwestor nie zrealizowałby planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w ciągu trzech lat, nowo uzyskane pozwolenie wodnoprawne na tym etapie straciłoby ważność i inwestor ponownie musiałby ubiegać się o uzyskanie nowego – starego pozwolenia wodnoprawnego. Czy jest to rozumowanie słuszne? Proszę o stanowisko w tej sprawie.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu pobierz

  • Tytuł wykonawczy TYT-3 pobierz

  • EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pobierz

  • [VAT-7D] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

więcej