Pytanie

22.06.2009
Jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Moim klientem jest obywatel Holandii, od 2007 roku posiadający kartę stałego pobytu w Polsce, jest udziałowcem oraz członkiem zarządu spółki mającej siedzibę w Polsce i polskich udziałowców. Przedmiotem zakupu jest grunt o statusie budowlanego, pow. 2000 m kw. Proszę o podpowiedź, co powinnam zawrzeć we wniosku (tekst ustawy oraz rozporządzenia znam), czy fakt bycia członkiem zarządu ma jakieś znaczenie dla tej sprawy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • RG-1 Wniosek o nadanie numeru REGON pobierz

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Wniosek o wydanie ( fizyczne wydanie) nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pobierz

  • Oświadczenie o stanie majątkowym pobierz

więcej