Pytanie

04.12.2009
Nasza firma uczestniczyła w postępowaniu zakupowym zorganizowanym przez urząd państwowy. Postępowanie o niskiej wartości nie podlegało przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. Po wyłonieniu dostawcy, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprosiliśmy urząd o udostępnienie dokumentu wewnętrznego/notatki w której pracownicy urzędu podsumowują postępowanie i wskazują dostawcę. Czy urząd na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ma obowiązek nam taki dokument przedstawić?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek wierzyciela o przejęcie w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność pobierz

  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

  • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę pobierz

  • [PIT-40] Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

więcej