Pytanie

04.12.2009
Nasza firma uczestniczyła w postępowaniu zakupowym zorganizowanym przez urząd państwowy. Postępowanie o niskiej wartości nie podlegało przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. Po wyłonieniu dostawcy, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprosiliśmy urząd o udostępnienie dokumentu wewnętrznego/notatki w której pracownicy urzędu podsumowują postępowanie i wskazują dostawcę. Czy urząd na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ma obowiązek nam taki dokument przedstawić?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika pobierz

  • [DRUK ZP-15] Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego pobierz

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

więcej