Pytanie

21.01.2010
Jakie dokumenty musi przedłożyć gmina żądająca od innej gminy zwrotu dotacji na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Jak gmina żądająca zwrotu dokumentuje wysokość dotacji i fakt, że dotyczy on placówki publicznej nie prowadzonej przez j.s.t. Generalnie, co jest podstawą do przekazania dotacji? Może powinna być zawarta umowa między gminami ew. porozumienie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby pobierz

  • Cofnięcie apelacji pobierz

  • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

  • ZUS ZPA- Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pobierz

więcej