Pytanie

21.01.2010
Jakie dokumenty musi przedłożyć gmina żądająca od innej gminy zwrotu dotacji na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Jak gmina żądająca zwrotu dokumentuje wysokość dotacji i fakt, że dotyczy on placówki publicznej nie prowadzonej przez j.s.t. Generalnie, co jest podstawą do przekazania dotacji? Może powinna być zawarta umowa między gminami ew. porozumienie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZRU- Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej pobierz

  • ZUS ZPA- Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pobierz

  • [IFT-2/IFT-2R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

  • [KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierz

więcej