Pytanie

21.01.2010
Jakie dokumenty musi przedłożyć gmina żądająca od innej gminy zwrotu dotacji na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Jak gmina żądająca zwrotu dokumentuje wysokość dotacji i fakt, że dotyczy on placówki publicznej nie prowadzonej przez j.s.t. Generalnie, co jest podstawą do przekazania dotacji? Może powinna być zawarta umowa między gminami ew. porozumienie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o niepobieraniu wcześniej świadczenia z tytułu urodzenia dziecka pobierz

  • [KRS-W14] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska pobierz

  • [PIT-39] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • Wniosek o nakazanie złożenia testamentu pobierz

więcej