Porady prawne

 • 2011-07-27

  Czy pracownik urzędu może przekazać mi pismo w budynku urzędu, czy pismo takie powinno zostać dostarczone mi pocztą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-26

  Czy jest jakaś ustawa nakazująca prowadzić psy w miejscach publicznych na smyczy i w kagańcu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-21

  Chcę wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym, którego nie udało mi się dotrzymać. Z informacji jakie otrzymałem w urzędzie dowiedziałem się że mam w piśmie uprawdopodobnić niemożności dotrzymania terminu, w związku z tym mam pytanie co oznacza termin uprawdopodobnienie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-13

  Proszę o podanie definicji przyłącza kanalizacyjnego gdyż nie mogę dojść do porozumienia w tej kwestii z gminą która realizuje inwestycję kanalizacyjną naszej miejscowości.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-13

  Zauważyłem ostatnio, iż przy produktach elektrycznych i elektronicznych przy cenie widnieje taka informacja, że w cenie produktu uwzględniony jest KGO. Mam pytanie co taka informacja oznacza dla klienta?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-13

  Proszę o wskazanie co ile lat należy wymieniać – legalizować wodomierze, oraz podstawy prawnej która wskazuje okresy ważności takich urządzeń jak wodomierze?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-08

  W art. 39d ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2011 roku (Dz.U. z 2007 r. nr 125 poz. 874 z późn. Zm.) w pkt. 3 stwierdza się: ”3.Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form: 1. kursu okresowego, 2. cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego. Zgłaszając się do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-06

  Po ilu miesiącach zalegania z opłatami za energie elektryczną zakład energetyczny może odciąć dostawę prądu
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • ZUS Rp-1a wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobierz

 • Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

 • Wniosek o zmianę nazwiska/imienia pobierz

 • Pozew o obniżenie alimentów pobierz

więcej