Porady prawne

 • 2011-07-05

  Czy prawdą jest że na montaż anteny satelitarnej na elewacji lub dachu budynku w celu odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej, potrzebuje zgody spółdzielni mieszkaniowej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-27

  Chcę w nazwie swojego sklepu zawrzeć nazwę miejscowości w której ten sklep się znajduję, czy na użycie nazwy sklepu muszę mieć na to pozwolenie, jeśli tak to od jakiego organu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-16

  Pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta stwierdza, że pismo, które wpłynęło od danego petenta jest niewłaściwe rzeczowo. Pracownik wysyła je niezwłocznie do właściwego organu, dołączając do pisma petenta odpowiednie pismo przewodnie, podpisane przez Kierownika Zespołu (a nie organ administracji). Czy niezastosowanie formy postanowienia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-02

  Czy zgodne z prawdą jest, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt P 58/08) utracił ważność po 12 miesiącach od daty jego ogłoszenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-01

  Czy istnieje przepis nakazujący wywieszania Flagi RP z okazji świąt państwowych przed budynkami firmy ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-24

  Jeden z mieszkańców w naszej miejscowości nie dba o porządek na swoim terenie, przez co cierpią na tym wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości. Czy są przepisy regulujące na również na prywatnym terenie należy utrzymywać porządek?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-20

  Czy mogę zapoznać się z protokołami przebieg posiedzenia komisji rady miejskiej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-19

  Pięć lat temu ukończyłem studia prawnicze i od tego czasu pracuje w administracji publicznej. Chciałbym ubiegać się o pracę w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Jakie są warunki konieczne do spełnienia abym mógł się ubiegać o pracę w SKO?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

 • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

 • Protokół zajęcia prawa majątkowego związanego z dokumentem pobierz

więcej