Porady prawne

 • 2011-09-05

  W ustawie z dnia 5 stycznie 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 10 lutego 2011 r., poz. 151) w art. 58 ust. 1 pkt 9 a - f są warunki niezbędne do zatrudnienia egzaminatora. W punkcie 9b dotyczy to przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. W firmie jest zatrudniona osoba na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-23

  Czy budynek z 1950 rok stojący w strefie nadzoru konserwatorskiego z urzędu jest zabytkiem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-12

  W latach 80-tych zarejestrowałem na siebie odbiornik TV, ale w 2005r przestałem opłacać abonament. Jakie faktyczne możliwości ma poczta aby wyegzekwować ode mnie zaległy abonament?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-12

  Kto jest zwolniony z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-05

  Uchwałą z dnia 09.10.2002 r. zmieniło się przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. m.in. działki X. Właściciel przedmiotowej działki X, zbył ją w grudniu 2006 r. Czy Gmina w sierpniu 2011 r. słusznie chce naliczyć opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z art. 36 ust 4. ustawy z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-28

  Czy organ administracji publicznej udostępniając informacje publiczne w ramach swoich obowiązków wraz z udostępnianą informacja publiczną ujawnia wszystkie dane osobowe jakie w tej dokumentacji się znajdują, również dane Osów trzecich i wnioskodawców lub innych obywateli, których dane znajdują się w aktach sprawy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-28

  Interesuje mnie kwestia związana z szczególnym oznaczeniem pojazdu jakim jest umieszczenie na dachy niebieskiego światła błyskowego. Jestem bowiem właścicielem firmy prowadzącej usługi w zakresie pomocy drogowej dlatego ciekawi mnie czy możemy mieć samochód uprzywilejowany?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-28

  Czy organ jest zobowiązany do udzielenie informacji publicznej jeżeli otrzymane pytanie, jest przesłane jedynie w formie e-mail bez formy listownej, czy też faksu. Jeżeli ma obowiązek to w jakiej formie winien to zrobić?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pobierz

 • Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych pobierz

 • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego pobierz

 • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

więcej