Pytanie

04.01.2010
Czy naczelnik urzędu skarbowego może zablokować mi konto indywidualne (osobiste) za zaległy podatek VAT. Dostałam zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu rachunku bankowego do kwoty 3 tys. Czy bank ma prawo przekazać moje środki na życie w takiej też wysokości na urząd skarbowy z mojego konta osobistego?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o alimenty III pobierz

  • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

  • Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego pobierz

  • [IFT-A] Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

więcej