Porady prawne

 • 2011-02-11

  Na podstawie art. 66 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Urząd Skarbowy naliczył opłatę komorniczą z tytułu dokonania czynności egzekucyjnych. Czy wykorzystując zapis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Urząd Gminy może dochodzić tej kwoty od dłużnika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-25

  Czy należy pobrać koszty upomnienia, jeżeli upomnienie już zostało wysłane drogą pocztową, a w dzień zapłaty adresat jeszcze nie otrzymał upomnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-30

  Co może być podstawą zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-30

  W jakim trybie ściągane są kary za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-14

  22 października urząd skarbowy wysłał decyzje do banku X o zajęciu pieniędzy na rzecz mandatu Pana M w kwocie 217 zł plus prowizja 30 zł , natomiast 3 marca odstąpiłem od umowy współwłaściciela konta mojej byłej konkubiny Pani J natomiast pieniądze za ten mandat zostały zabrane mojej byłej konkubinie dopiero 8 kwietnia tego roku. Jak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-25

  Posiadamy dwa tytuły wykonawcze o zajęciu wynagrodzenia pracownika. Jeden z nich pochodzi od komornika sądowego i dotyczy zaległości na rzecz zakładu gospodarki mieszkaniowej, natomiast drugi jest objęty tytułami wykonawczymi wystawionymi przez prezydenta miasta na rzecz wydziału dochodów budżetowych. Proszę o informację, które zajęcie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-04

  Czy naczelnik urzędu skarbowego może zablokować mi konto indywidualne (osobiste) za zaległy podatek VAT. Dostałam zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu rachunku bankowego do kwoty 3 tys. Czy bank ma prawo przekazać moje środki na życie w takiej też wysokości na urząd skarbowy z mojego konta osobistego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-30

  Proszę o podanie przepisów, które określają jakie okoliczności powodują umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • ZUS Kp1 wniosek o ustalenie kapitału początkowego pobierz

 • Testament własnoręczny z zapisem pobierz

 • KRS Z14 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska pobierz

 • [KW-WGLĄD] Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej pobierz

więcej