Pytanie

26.02.2010
Jestem osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność. Chciałabym się zająć pośrednictwem w odzyskiwaniu zwrotu 425 zł tytułem nadpłaty za opłatę za kartę pojazdu. Istnieją już firmy oferujące taką usługę. Pełnomocnictwa, które dla nich należy podpisywać są dla radców prawnych. Czy nie posiadając tytułu prawnika mogę być pełnomocnikiem powoda? Pobierać na swoje konto należność a potem przekazać powodowi zgodnie z umową?Czy zanim złożę w imieniu powoda pozew do sądu muszę wezwać Starostwo do zapłaty? Czy w ogóle mogę to zrobić w imieniu powoda?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC–4/A] Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego pobierz

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

  • DEK - II Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • [PIT-36] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

więcej