Porady prawne

 • 2010-12-17

  Firma zakupiła samochód kempingowy o DMC 5,5 tony. Używany jest on do wyjazdów służbowych na targi, spotkania z klientami oraz transportu towarów własnej produkcji jak również wypożycza ten samochód. Firma ma zgłoszoną działalność jako wypożyczalnia samochodów kempingowych. Samochód zarejestrowany jest jako specjalny na 7 osób. Pytanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-25

  Proszę o podanie powodów z jakich powinna być umorzona egzekucja administracyjna?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-25

  Czy przed wystąpieniem na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji jako wierzyciel jestem zobowiązany wezwać dłużnika do spełnienia świadczenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-23

  Kupiłem nieruchomość z obciążoną hipoteką. Wierzycielem jest Urząd Skarbowy, który obciążył hipotekę na rzecz niezapłaconego podatku dochodowego z działalności gospodarczej poprzedniego właściciela. Poprzedni właściciel na prawach ustawowej wspólnoty małżeńskiej nie był jedynym właścicielem nieruchomości a tytuł egzekucyjny został ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-18

  Jakie podstawy muszą mieć aby podnieść zarzut co do prowadzenia wobec mnie postępowania egzekucyjnego w administracji. Jaki jest termin na podniesienie takiego zarzutu i od jakiego momentu jest on liczony?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-18

  Czy we wszystkich sprawach w postępowaniu egzekucyjnym w administracji organem odwoławczym jest zawsze dyrektor izby skarbowej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-08

  Jestem rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne, zostało wszczęte wobec mnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Mam pytanie czego egzekutor nie może mi zając z tego właśnie tytułu że prowadzę gospodarstwo rolne?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • [CIT-8] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

 • Wniosek o wydanie ( fizyczne wydanie) nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pobierz

 • ZUS Rp6 kwestionariusz dot okresów składkowych nieskładkowych pobierz

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji pobierz

więcej