Porady prawne

 • 2013-03-27

  Czy uchwała 7 sędziów NSA jest wiążąca w innych sprawach, czy tylko w danej sprawie? Jak należy interpretować art. 187 § 2 i art. 269 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-01

  W kwietniu 2009 r. PODGIK naliczył mi opłatę za czynności geodezyjne i kartograficzne. Opłata została naliczona bez uwzględnienia wsp. 0.1 (na moją niekorzyść) z tabeli III punkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2004.37.333) Uważam, iż współczynnik powinien być uwzględniony. Od 10 miesięcy między mną a PODGIK trwa ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-26

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność. Chciałabym się zająć pośrednictwem w odzyskiwaniu zwrotu 425 zł tytułem nadpłaty za opłatę za kartę pojazdu. Istnieją już firmy oferujące taką usługę. Pełnomocnictwa, które dla nich należy podpisywać są dla radców prawnych. Czy nie posiadając tytułu prawnika mogę być ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-07

  Czy w przypadku, kiedy przewodniczący rady reprezentuje radę gminy w sądzie administracyjnym, wymagane jest dla niego pełnomocnictwo w formie uchwały?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-30

  Czy sędzie sądu administracyjnego może osądzać w sprawie w której stroną jest jego sąsiad czy istnieje taka możliwość aby sędzia wyłączył sam siebie z rozprawy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-30

  W jakich przypadkach można wnieść zażalenie chodzi mi o sytuacje, które wynikają z postępowania sądowo administracyjnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-30

  Na jakiej podstawie można wnieść skargę kasacyjną w postępowaniu przed sądami administracyjnymi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-30

  Czy każdy może występował jako strona w postępowaniu przed sądem administracyjnym czy istnieją jakieś ograniczenia?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • [IFT-A] Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

 • [VAT-7D] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

 • Apelacja pobierz

 • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych pobierz

więcej