Porady prawne

 • 2011-06-16

  Jakie znaczenie w świetle obowiązującego prawa ma uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego? Czy można powoływać się na taką uchwałę w innych sprawach i traktować ją jako źródło prawa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-25

  W jakiej formie (jak ma wyglądać dokument) zaskarżający decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy należy wnieść jakieś opłaty? i jakie są procedury tego toku postępowania?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-10

  Czy można się odwołać od wyroku Sądu Administracyjnego II instancji, tj. kasacja wyroku, np w sprawie o wymeldowanie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-29

  W jakim terminie wnosi się skargę do sądu administracyjnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-29

  W jakich sytuacji sąd administracyjny odrzuca złożoną skargę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-29

  W jakich sytuacjach sąd administracyjny zawiesza toczące się postępowanie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-20

  W 1994 r kupiłem nieruchomość - działkę z budynkiem gospodarczym (murowana stodoła , rok budowy 1939) od gminy. Całkowita powierzchnia budynku gospodarczego została wyliczona przez Urząd Miejski na 607 mk. Z uwagi, że przez ten cały okres przebywałem poza krajem nie używałem go i nie sprawdzałem metrażu budynku. Ponieważ był to budynek ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-17

  W jakim terminie należy wnieść skargę do sądu administracyjnego po negatywnym rozstrzygnięciu odwoławczym?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • Wniosek o przyznanie prawa pomocy_osoba fizyczna PPF pobierz

 • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste pobierz

 • Wniosek o wyjawienie majątku pobierz

więcej