Porady prawne

 • 2008-12-02

  Chciałam dowiedzieć się jakie opłaty są za złożenie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy mogę prosić również o przykładowe pismo, chodzi mi o skargę na Urząd celny, gdyż dostałam od nich uchylenie zaskarżonej decyzji i kolejnym krokiem jest właśnie wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-30

  Kto jest zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-23

  Jakie dokumenty muszę dostarczyć w przypadku ubiegania się o umorzenie należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-23

  W jakich sytuacjach i w jakiej wysokości pobiera się opłatę kancelaryjną w postępowaniu przed sądami administracyjnymi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-20

  Ile będzie wynosił wpis, w postępowanie przed sądem administracyjnym, w sprawie której wartość przedmiotu zaskarżenia przekracza 60 tyś zł?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-17

  Czy w każdej sprawie w postępowaniu administracyjnym przed sądami administracyjnymi wymagane jest wniesienie wpisu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-16

  Popełniłam samowolę budowlaną. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o rozbiórce - moim zdaniem bez zachowania terminów,przedwcześnie. Złożyłam odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Brak odpowiedzi przez 2 miesiące.Wysłałam pismo ponaglające. Brak odpowiedzi. Co dalej? Skarga do Sądu Administracyjnego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-12

  Jakie są koszty wniesienia skargi na bezczynność organów administracji publicznej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów pobierz

 • [POG-5/A] Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier pobierz

 • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego pobierz

więcej