Pytanie

25.03.2010
Posiadamy dwa tytuły wykonawcze o zajęciu wynagrodzenia pracownika. Jeden z nich pochodzi od komornika sądowego i dotyczy zaległości na rzecz zakładu gospodarki mieszkaniowej, natomiast drugi jest objęty tytułami wykonawczymi wystawionymi przez prezydenta miasta na rzecz wydziału dochodów budżetowych. Proszę o informację, które zajęcie ma pierwszeństwo w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 23(1)a k.p.) pobierz

  • ZUS ZWSA- Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pobierz

  • Pozew o świadczenie pieniężne pobierz

więcej