Pytanie

10.05.2010
Czy można się odwołać od wyroku Sądu Administracyjnego II instancji, tj. kasacja wyroku, np w sprawie o wymeldowanie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

  • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • Opłata adiacencka pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt pobierz

więcej