Pytanie

25.06.2010
Czy należy pobrać koszty upomnienia, jeżeli upomnienie już zostało wysłane drogą pocztową, a w dzień zapłaty adresat jeszcze nie otrzymał upomnienia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

  • Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji pobierz

  • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji I pobierz

  • [CIT-6AR] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

więcej