Pytanie

11.02.2011
Na podstawie art. 66 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Urząd Skarbowy naliczył opłatę komorniczą z tytułu dokonania czynności egzekucyjnych. Czy wykorzystując zapis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Urząd Gminy może dochodzić tej kwoty od dłużnika?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-2k]Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pobierz

  • Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia pojednawczego pobierz

  • E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych pobierz

  • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

więcej