Pytanie

06.12.2011
Czy istnieją jakieś regulacje prawne dotyczące wyprowadzania psów np. czy istnieje wymóg prowadzenia psa na smyczy czy w kagańcu. Jakie sankcje są przewidywane za nieprzestrzeganie w/w przepisów (o ile one istnieją). np. czy istnieje wymóg prowadzenia psa na smyczy czy w kagańcu. Jakie sankcje są przewidywane za nieprzestrzeganie w/w przepisów.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (2010) pobierz

  • [PIT-36L] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • [KRS-WM] Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Skarga dłużnika na czynności komornika pobierz

więcej