Pytanie

19.01.2012
Czy podanie wniesione w postępowaniu administracyjnym za pomocą faksu należy traktować jako skutecznie wniesione, czy należy uznać, że zawiera braki formalne i wezwać zgodnie z art. 64 § 2 do jego podpisania, pomimo że na w podaniu jest przefaksowany podpis ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp-1a wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobierz

  • ZUS Z17 karta zasiłkowa pobierz

  • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

  • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

więcej