Pytanie

24.03.2013
Jakie są sposoby doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pobierz

  • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (prawo budowlane) pobierz

  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

więcej