Pytanie

24.07.2013
Projekt planu miejscowego sporządzony w oparciu o studium uchwalone pod rządami nieobowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym- wymóg spójności planu ze studium. Na ile zgodność taka jest wymagana w sytuacji,gdy projekt planu miejscowego przewiduje zabudowę mieszkaniową w obszarach predysponowanych w studium do np. zalesienia(enklawy w obszarze zurbanizowanym) lub w terenie zabudowy ekstensywnej przewiduje się (z przyczyn merytorycznych) zabudowę intensywną. Jakimi kryteriami winien się kierować organ nadzoru (wojewoda)dokonując oceny zgodności planu z prawem(ze studium również)jeżeli zajmuje się tym pracownik urzędu nie posiadający uprawnień urbanistycznych ani też wiedzy merytoryczne?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej – wzór pobierz

  • Umowa o dzieło pobierz

  • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie – wzór pobierz

  • [PIT-37] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

więcej