Pytanie

05.11.2013
Czy zgodność z oryginałem dokumentów sporządzanych w Urzędzie Gminy może stwierdzić każdy pracownik Urzędu Gminy. Czy konieczne jest upoważnienie przez Wójta pracownika do stwierdzania zgodności z oryginałem, jeśli tak to jaką jest podstawa prawna takiego upoważnienia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-37] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • [PIT-40A/11A] Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego pobierz

  • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

  • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu - wzór pobierz

więcej