Pytanie

08.01.2014
Gmina nie dawno ukończyła na swoim terenie budowę kanalizacji. Pieniądze na jej budowę pozyskała ze środków UE i kredytu. Jednak mimo tego pieniędzy było wciąż mało w związku z czym brakującą kwotę miano pozyskać od mieszkańców w formie tzw. opłaty adiacenckiej. Dodam, że mieszkańcy na zebraniu (przed rozpoczęciem inwestycji) nie wyrazili na to zgody. Czy gmina ma prawo pobierać od mieszkańców tego typu opłatę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym pobierz

  • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

  • Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

  • Z-KW Karta statystyczna wypadku (2010) pobierz

więcej