Porady prawne

 • 2013-03-28

  Czy wymagana jest zgoda organów gminy na używanie w nazwie firmy nazwy miejscowości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-27

  Czy uchwała 7 sędziów NSA jest wiążąca w innych sprawach, czy tylko w danej sprawie? Jak należy interpretować art. 187 § 2 i art. 269 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-27

  Czy istnieje regulacja prawna przydzielająca kolory pieczątek do odpowiednich instytucji ? Ostatnio spotkałem urzędnika upierającego się przy stwierdzeniu, że czerwonych pieczątek mogą używać tylko „instytucje państwowe”.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-25

  Czy są przepisy prawne ustalające ważność mapy do celów projektowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-25

  W toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy nastąpiła zmiana numeru działki, w związku z podziałem tej działki, dokonanym przez jej właściciela. Czy w takiej sytuacji można wydać decyzję o warunkach zabudowy, z uwzględnieniem nowego numeru działki, czy należy umorzyć postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-24

  W jakich okolicznościach można wystąpić o przywrócenie terminu, oraz w jakim czasie należy złożyć taki wniosek?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-24

  Jakie są sposoby doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-21

  Jakie warunki musi spełniać podmiot, aby stworzyć spółkę celową wraz z gminą w celu realizacji wspólnej inwestycji i czy gmina może wnieść aportem działkę na której ma powstać rzeczona inwestycja?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS DRA (Deklaracja rozliczeniowa) pobierz

 • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pobierz

 • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu pobierz

 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

więcej