Porady prawne

 • 2008-04-11

  Interesuje mnie co to jest wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-11

  Chciałbym się dowiedzieć czy termin na złożenie odwołania od decyzji Burmistrza Miasta składanego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym wynosi 14 dni kalendarzowych czy roboczych ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-11

  Jestem 6 lat po rozwodzie z żoną i ona nadal używa mojego nazwiska . rozwód miałem przeprowadzony zaocznie bez mojego udziału. Co mogę zrobić aby żona musiała zmienić nazwisko z powrotem na swoje rodowe?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-11

  W dniu 2007.04.02 złożyłem odwołanie od Decyzji Starosty do Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożyłem w sekretariacie Starostwa. Otrzymałem potwierdzającą datę (odwołanie złożone we właściwym terminie). Do 2007.05.28, nie otrzymałem decyzji z Kolegium. Jaki jest termin rozpatrzenia odwołania, czy mogę nie uzyskać żadnej odpowiedzi i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-08

  Czy mogę zrzec się obywatelstwa polskiego? I tak nie mam z tego tytułu żadnych praw nie chcę mieć również obowiązków.
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-05

  Razem z moja partnerka 3 lata temu zostaliśmy rodzicami. Dopiero niedawno postanowiliśmy zawrzeć małżeństwo. Nasza córka nosi moje nazwisko.Czy po zawarciu małżeństwa będziemy musieli dopełnić w USC jakichś formalności, skoro nazwisko córki się nie zmienia a żona przyjmuje moje nazwisko?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-05

  Jestem obywatelem Polski. Wziąłem ślub cywilny przed konsulem Polski we Francji.Żona jest obywatelką Francji. Czy muszę dokonać jakichś formalności w Polsce związanych z zarejestrowaniem zwarcia małżeństwa, i jeżeli tak to jakich i w jakim terminie?Ślub wziąłem 6 miesięcy temu
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS Z-19 - lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

 • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia pobierz

 • Aneks do umowy najmu nieruchomości pobierz

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka pobierz

więcej