Porady prawne

 • 2012-07-09

  Z pośrednikiem nieruchomości podpisałem umowę przedwstępna kupna mieszkania. Ponad 2 miesiące czekałem na przyznanie kredytu hipotecznego. Została wpłacona zaliczka. W ostateczności nie otrzymałem kredytu i chce się wycofać z umowy. Biuro nieruchomości każe mi ponieść koszty związane z tą transakcją, czyli koszty telefonów, paliwa itp. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-12

  Czy gminy nie mogą już ograniczać liczby licencji taksówkowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-12

  W jakich sytuacjach zachodzi konieczność uiszczenia opłaty adiacenckiej i jakie przepisy regulują zasady ustalania tej opłaty?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-10

  Co ile lat należy wymieniać – legalizować wodomierze?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-05

  Czy na montaż anteny satelitarnej na elewacji lub dachu budynku, potrzebuje zgody spółdzielni mieszkaniowej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-05

  Po ilu miesiącach zalegania z opłatami za energie elektryczną zakład energetyczny może odciąć dostawę prądu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-03

  Kiedy organ może przywrócić termin w postępowaniu administracyjnym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-02

  Czy akceptacja regulaminu poprzez odznaczenie pola na stronie internetowej jest wystarczającym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych? Czy chronione dane osobowe sensytywne w rozumieniu art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych, mogą być przetwarzane wyłącznie za pisemną zgodą?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

 • ZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu pobierz

 • Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie – wzór pobierz

 • Wniosek powoda o przedłużenie terminu sądowego pobierz

więcej