Porady prawne

 • 2013-11-03

  Jestem osobą fizyczną i zakupiłem działkę na terenach przemysłowych na której zostanie wybudowana hala magazynowa zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę. Przez okres budowania hali do czasu oddania jej do użytkowania jakie obowiązywać będą mnie podatki lokalne.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-03

  Dokonałem zakupu nieruchomości na której ma być, po dokonaniu rozbudowy, prowadzona działalność gospodarcza. W tej chwili i przez okres około 2 lat nie będzie tam prowadzona działalność gospodarcza. Jakie warunki muszę spełnić żeby nie płacić podatku od nieruchomości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-30

  Jaka jest stawka podatku zryczałtowanego od najmu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-30

  Czy z faktury VAT dotyczącej zakupu kalendarzy rozdanym naszym klientom można odliczyć podatek VAT? Nadmieniam, że zakup kalendarzy został zakwalifikowany jako koszty reklamy.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-30

  Chcę w rozliczeniu rocznym skorzystać z ulgi na Internet. Czy aby skorzystać z tej ulgi ma jeszcze znaczenie miejsce zamieszkania w danym lokalu lub budynku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-09-09

  stan faktyczny: na gruncie ustawy PIT osoba fizyczna może wynajmować odpłatnie będącą jej własnością nieruchomość po dokonaniu zgłoszenia u właściwego naczelnika urzędu skarbowego (właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania) - bez konieczności dokonywania wpisu w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej właściwego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-29

  Kończę budować dom. od strony ulicy mam balkon, który „wystaje” na chodnik. Czy z tego tytułu istnieje zobowiązanie podatkowe do urzędu gminy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-24

  Czy, w podanym poniżej przeze mnie przykładzie, przekazanie darowizny jest CAŁKOWICIE zwolnione od podatku? Rodzice (ojciec i matka) jako współwłaściciele pojazdu o wartości ok. 25 000,00 PLN chcą przekazać tenże pojazd w darowiźnie swojemu synowi.
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5351
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o odroczenie rozprawy pobierz

 • Imienny wykaz wydanych legitymacji pobierz

 • ZUS Rp-1Epom Wniosek o emeryturę pomostową pobierz

 • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pobierz

więcej