Pytanie

19.02.2009
Proszę o udzielenie informacji odnośnie opodatkowania gruntów i budynków, które zostały wydzierżawione. Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3007 ha na której znajduje się budynek mieszkalny i budynki gospodarcze wydzierżawiła rolnikowi na okres 10 lat udział 600/3007 części swojej działki oraz wszystkie budynki gospodarcze. Ewidencja Gruntów i Budynków zarejestrowała umowę dzierżawy i dokonała odpowiednich zapisów w danych ewidencyjnych. Czy w takiej sytuacji można podatkiem rolnym z części wydzierżawionych gruntów obciążyć dzierżawcę oraz zwolnić z opodatkowania budynki gospodarcze jako wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Z-05 Badanie popytu na pracę (2010) pobierz

  • KRS- Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych pobierz

  • KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • [KRS-W13] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska pobierz

więcej