Pytanie

13.03.2009
Podatnik podatku rolnego złożył w XII 2008 wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy budynku inwentarskiego. Z planu rolniczego przedsięwzięcia inwestycyjnego wynika, że koszt jego budowy wynosi 65.739zł. Oprócz tego w planie ujęta jest budowa silosów 70.289zł oraz urządzeń do magazynowania odchodów zwierzęcych 49.578zł. Podatnik otrzymał na w/w inwestycje kredyt preferencyjny w kwocie 300.000zł z dopłatą do odsetek przez ARiMR 173.077zł.Czy można przyznać ulgę inwestycyjną jeżeli mieszka on na obszarze nie objętym niekorzystnymi warunkami gospodarowania i w jakiej wysokości?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka pobierz

  • Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się w sprawie postępowanie karne pobierz

  • [VAT-7D] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • [PIT-39] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

więcej