Pytanie

09.07.2009
Podatnik wykonuje usługi instalacyjno -montażowe systemów alarmowych, klasyfikuje się to w dziale PKWiU 45 roboty budowlane, a więc obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania tych usług, czy w przypadku faktur które dotyczą tylko usług konserwacji tych systemów alarmowych obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje tak jak w przypadku usług budowlanych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej pobierz

  • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych pobierz

  • INF-W Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy pobierz

  • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

więcej