Pytanie

16.04.2009
Prowadzę działalność gospodarczą w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W styczniu 2008r. zakupiłem w formie leasingu samochód osobowy. Zapłaciłem czynsz inicjalny w wysokości 59.932,50 brutto w tym podatek VAT 10.807 zł. W deklaracji VAT za styczeń 2008 odliczyłem VAT w maksymalnej wysokości 6000 zł. W okresie od lutego do listopada 2008 wliczyłem w koszty działalności gospodarczej raty leasingowe w kwocie brutto 23.649,87 zł. Czynsz inicjalny wraz z ratami wyniósł 83.582,33 zł. W październiku 2008 samochód uległ wypadkowi i został zakwalifikowany do kasacji. Firma leasingowa rozliczyła umowę naliczając na podstawie noty uznaniowej do zwrotu dla mnie kwotę 54.773,09 zł. Proszę o wskazówki, jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT oraz podatek dochodowy. W styczniu 2008 r. wliczyłem w koszty działalności gospodarczej koszt ubezpieczenia samochodu w wysokości 2.245,95 zł. Umowa ubezpieczenia jest na okres roku. Firma ubezpieczeniowa nie dokonywała żadnego zwrotu części ubezpieczenia, mimo wypowiedzenia umowy z powodu kasacji samochodu. Czy z tego tytułu powinienem skorygować koszty działalności gospodarczej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Ewidencja tytułów wykonawczych pobierz

  • KRS Z14 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska pobierz

  • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pobierz

  • Zawiadomienie o zwrocie nieruchomości gruntowej uprzednio wywłaszczonej pobierz

więcej