Pytanie

22.10.2009
Czy gdy złożę wcześniej moje zeznanie podatkowe to czy przyspieszy to przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia pobierz

  • Umowa franchisingu pobierz

  • Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona pobierz

więcej