Pytanie

17.03.2009
Radna ma miesięczną dietę w wysokości zbliżonej do limitu miesięcznego zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od osób fizycznych i oprócz tego ma wypłacany zwrot kosztów podróży służbowych (delegacji w tym samym miesiącu) na posiedzenia komisji. Łącznie kwota w miesiącu przekracza kwotę zwolnienia 2280 zł. Czy w takim przypadku należy wykazywać kwoty łącznego przychodu za dany miesiąc w PIT -R i nadwyżkę ponad kwotę zwolnienia należy opodatkować stosując koszty uzyskania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego pobierz

  • [RZ-1] Wniosek o wpis zastawu rejestrowego pobierz

  • KRS- WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej pobierz

więcej