Pytanie

17.03.2009
Radna ma miesięczną dietę w wysokości zbliżonej do limitu miesięcznego zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od osób fizycznych i oprócz tego ma wypłacany zwrot kosztów podróży służbowych (delegacji w tym samym miesiącu) na posiedzenia komisji. Łącznie kwota w miesiącu przekracza kwotę zwolnienia 2280 zł. Czy w takim przypadku należy wykazywać kwoty łącznego przychodu za dany miesiąc w PIT -R i nadwyżkę ponad kwotę zwolnienia należy opodatkować stosując koszty uzyskania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór zwolnienia od kosztów pobierz

  • Testament własnoręczny z wydziedziczeniem pobierz

  • Oświadczenie o stanie majątkowym pobierz

  • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pobierz

więcej