Pytanie

29.04.2010
Czy jako osoba fizyczna sprzedająca kilka mieszkań w ciągu kilku lat, muszę poinformować o tym fakcie urząd skarbowy, jeśli pieniądze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczam na kolejne inwestycje mieszkaniowe?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji pobierz

  • KRS ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • ZUS Rw-3 wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej pobierz

więcej