Pytanie

15.06.2010
Zakupiłem w 2006 r. działkę o powierzchni 1400 m2, z której została wydzielona droga o powierzchni 400 m2, która obecnie jest zapisana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Działkę nabyłem po sprzedaży innej nieruchomości z zaznaczeniem do urzędu skarbowego, że środki przeznaczę na inny cel budowlany i tak się stało. Wartość sprzedanej nieruchomości odpowiada wartości nabytej działki o pow 1400m2. Jeżeli 400 m2 zostanie przejęte przez gminę na cele drogowe a nie minie 5 lat od daty zakupu i dostanę za to odszkodowanie to czy będę musiał zapłacić podatek za otrzymane odszkodowanie.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-9R] Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców pobierz

  • Porozumienie o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy pobierz

  • NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej lub spółkach tworzących podatkowa grupę kapitałową pobierz

  • [CIT-7] Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

więcej