Pytanie

20.04.2010
Spółka z o.o. zakupiła w marcu 2003 r. od gminy dwie działki sklasyfikowane jako B, na których znajdują się budynki z mieszkaniami i lokatorami. W akcie notarialnym zapisano, że faktyczne wydanie nieruchomości nastąpi w momencie, w którym gmina znajdzie dla tych ludzi lokale zastępcze - co nigdy nie nastąpiło. Czyli formalnie nie było faktycznego wydania przedmiotu w/w aktu notarialnego. W między czasie w 2005 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji gruntu z B na Bi. W ewidencji gruntów jako właściciel widnieje spółka z o.o. Kto i od kiedy powinien uiszczać podatek od nieruchomości?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o obniżenie alimentów pobierz

  • Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

  • ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej pobierz

  • WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

więcej