Porady prawne

 • 2011-05-24

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jednego wspólnika, który jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Nie powołano prokurentów. W drodze uchwały wspólników, na którym obecny był jedyny wspólnik oraz protokolant (osoba trzecia) ustanowiono wynagrodzenie członka zarządu z tytułu pełnienia przez niego tej funkcji. Czy takie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-04

  Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt obrotowy na działalność bieżącą firmy. Faktycznie kredytem sfinansowano zakup gruntu, ponieważ spółka nie posiadała wystarczających środków własnych na ten cel. Czy prowizje od udzielenia kredytu poniesione do momentu zakupu gruntu powinny powiększyć wartość środka trwałego zgodnie z przepisami o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-28

  Czy Spółka komunalna, w której Gmina posiada 100% udziałów, wypłacając tej Gminie dywidendę z zysku, powinna pobrać i uregulować zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-14

  Osoba fizyczna zamierza wydać książkę. Znalazła sponsora (firmę), która chce pokryć koszty wydania. Czy ten koszt firma może sobie odpisać od podatku? W jakiej formie winna być przekazana należność i czy bezpośrednio wydawnictwu czy też osobie obdarowanej. Sponsor nie oczekuje nic w zamian, chce to zrobić „non profit”.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-31

  Firma XXX kupiła w maju 2009 samochód z kratką i otrzymała pełny zwrot VAT za ten samochód.Obecnie wartość księgowa samochodu wynosi 40tys.zł. plus VAT i za tyle firma XXX chce sprzedać samochód osobie prywatnej.Czy po sprzedaży samochodu oprócz VAT-u należnego firma XXX będzie musiała coś zapłacić(oddać) Urzędowi Skarbowemu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-31

  W 1998 r. firma (spółka jawna) zakupiła używaną maszynę do prowadzenia działalności gospodarczej od której został odliczony podatek VAT.Maszyna ta została jako składnik majątku firmy ujęta w ewidencję środków trwałych. Maszyna była używana ponad 6 m-cy na potrzeby firmy i została całkowicie z amortyzowana. Teraz chcemy dokonać sprzedaży ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Czy koszty zlecenia przygotowania i przeprowadzenia przetargu na inwestycję budowlaną można zaliczyć do kosztów inwestycji. Zaznaczam , że jest to umowa -zlecenie.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-16

  W jaki sposób opodatkować przychody z najmu lokalu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz VAT, tzn. w którym momencie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji gdy termin płatności czynszu przypada w miesiącu kwietniu, zapłata następuje w maju a faktura za najem została wystawiona w marcu 2010 ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 59
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Umowa doradztwa prawnego pobierz

 • Skarga pauliańska pobierz

 • DEK-Z Deklaracja identyfikacyjna pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • KRS- WK Organy podmiotu, wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki pobierz

więcej