Porady prawne

 • 2010-09-06

  Firma poligraficzna (sp. z o.o.) zajmuje się produkcją i sprzedażą kalendarzy, handluje też papierem. Rok obrotowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku, pokrywa się z sezonem produkcyjno handlowym na kalendarze. Firma produkuje kilkanaście rodzai kalendarzy, każdy kalendarz kalkuluje tylko na poziomie zużytego papieru, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-02

  Czy wydatki związane z uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej np. koszty doradztwa i przygotowania wniosku stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a jeśli tak, to w którym momencie - poniesienia kosztu czy przyznania dotacji? Czy w przypadku gdy dotacja nie zostanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-17

  Wspólnota mieszkaniowa dokonała instalacji systemu monitoringu w budynku wspólnoty ( jest właścicielem danego budynku ) na kwotę 9796,00 zł. Wydatek ten został poniesiony z funduszu remontowego. Czy ten wydatek może być zaliczony bezpośrednio w koszty czy też należy zaliczyć zakup do środków trwałych? Jeżeli to będzie środek trwały to ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-10

  Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) jest udziałowcem w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. Za objęte udziały wniosła do tej spółki swój majątek o wartości 20 mln zł z podziałem: 6 mln na kapitał zakładowy a 14 mln na kapitał zapasowy. Z uwagi na zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej co do takiego podziału ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-20

  Czy w przypadku oddalenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą koszty tego postępowania są kosztami uzyskania przychodu Spółki na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez partnera konsorcjum?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-23

  Firma wykupiła polisę inwestycyjną ubezpieczeniową. Ubezpieczony – pracownik, ubezpieczający – firma, uposażony – firma, przedmiot uposażenia - życie ubezpieczonego. Czy należy uznać ta polisę jako świadczenie pracownicze? Czy związku z powyższym należy naliczyć ZUS i podatek ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-18

  Jesteśmy Spółką z o.o. Czy możemy odliczyć od dochodu darowiznę (gotówkę) przekazaną organizacji, stowarzyszeniu, które nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-18

  Jakie koszty i podatki poniosą dwie spółki z o. o. przy zamianie między sobą posiadanych budynków użytkowych?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Skarga pauliańska pobierz

 • N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz

 • Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości pobierz

 • [VAT-UE] – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

więcej