Porady prawne

 • 2010-02-03

  Czy udziałowiec spółki z o.o może wykonywać czynności na rzecz spółki nie żądając w zamian wynagrodzenia? Czy w tym przypadku udziałowiec lub spółka naraża się na konsekwencje prawne lub podatkowe?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-03

  Kupujemy EURO w banku po korzystnym wynegocjowanym kursie na rachunek walutowy. Po jakim kursie winniśmy księgować zapłatę spłacanych sukcesywnie zobowiązań?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-28

  Czy gmina powinna zapłacić podatek od osób prawnych w związku z udziałem w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w sytuacji przeniesienia z kapitału zapasowego do kapitału zakładowego majątku wodno-kanalizacyjnego wniesionego do Spółki? W trakcie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy RIO zakwestionowało sprawę wniesienia do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-26

  Zleciliśmy wykonanie spotu reklamowego 8 sekund emitowanego w TV wraz z prawami autorskimi. Wartość netto 4500 złotych. Jak zakwalifikować wartość tej usługi, czy są to wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji? czy może zaliczyć tą wartość w koszty np. po okresie dwumiesięcznej emisji w TV?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-21

  Jak założyć firmę developerską i jaką formę prawną powinna przyjąć firma, aby możliwie obniżyć podatki? Właścicielami firmy będzie ojciec i syn. Ojciec prowadzi już działalność gospodarczą ( projektowanie) , a syn pracuje w firmie zewnętrznej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-11

  Spółka z o.o. podpisała z gminą umowę oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w formie aktu notarialnego. Gmina wystawiła fakturę VAT na pierwszą opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu. Spółka zamierza powyższą nieruchomość przeznaczyć na budowę obiektu. Jak zakwalifikować koszty związane z pierwszą i następnymi opłatami za wieczyste ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-11

  Spółka z o.o. zakupiła 40 „zestawów świątecznych”, które chce przekazać swoim odbiorcom. Wartość każdego takiego zestawu nie przekracza 100 zł. Czy spółka może zaliczyć zakup w koszty i czy może odliczyć podatek VAT od zakupu . Co należy zrobić w momencie przekazania swoim klientom takiego zestawu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-23

  Nowo powstała spółka z o.o. będzie produkowała brykiety opałowe. W tym celu została zakupiona linia technologiczna. Linia technologiczna zostanie przeniesiona do wynajmowanej hali. Poniesiemy nakłady na dostosowanie hali do produkcji brykietów takie jak: utwardzenie podłogi, dostosowanie instalacji elektrycznej, koszty sporządzenia ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [PIT/O] Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku pobierz

 • [DRUK ZP-21] Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert pobierz

 • [AKC-PA] Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy pobierz

 • Udzielenie prokury łącznej pobierz

więcej